Telerik Kendo UI

JavaScript UI 开发框架,控件多且视觉效果出众

如果列表中未能找到您需要的许可证类型,请直接联系我们的客服帮助您查询。

新购
1 Developer License
#kendo-ui-lite-1-01
¥8,990.00
2 Developer License
#kendo-ui-lite-1-02
¥16,182.00
3 Developer License
#kendo-ui-lite-1-03
¥24,273.00
4 Developer License
#kendo-ui-lite-1-04
¥32,364.00
5 Developer License
#kendo-ui-lite-1-05
¥40,455.00
1 Developer License
#kendo-ui-prio-1-01
¥9,990.00
2 Developer License
#kendo-ui-prio-1-02
¥17,982.00
3 Developer License
#kendo-ui-prio-1-03
¥26,973.00
4 Developer License
#kendo-ui-prio-1-04
¥35,964.00
5 Developer License
#kendo-ui-prio-1-05
¥44,955.00
1 Developer License
#kendo-ui-ult-1-01
¥13,990.00
2 Developer License
#kendo-ui-ult-1-02
¥25,182.00
3 Developer License
#kendo-ui-ult-1-03
¥37,773.00
4 Developer License
#kendo-ui-ult-1-04
¥50,364.00
5 Developer License
#kendo-ui-ult-1-05
¥62,955.00